Δευτέρα , 10 Αύγουστος 2020

Ταξικό Αλφαβητάρι

taxiko-alfavitari

Αλλοτρίωση
Αλλοτρίωση
Βαϊμάρι
Βαϊμάρι
c
Γκράμσι
D
Διεθνισμός
e
Ενιαίο Μέτωπο
z
Ζαπάτα Εμιλιάνο
Η
Ηγεμονία
θ
Θατσερισμός